آ

 • آسیاب ماهوارهای بررسی درصد فاز تقویت کننده SiC روی مورفولوژی وریز ساختار نانو پودرهای کامپوزیتی زمینه آلومینیم ساخته شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 39-47]

 • آلومینا تأثیر نانو ذرات کاربید سیلیسیم بر مقاومت ‌به ‌شوک‌ حرارتی کامپوزیت آلومینا- مولایت- زیرکنیا [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 55-64]

 • آلومینیم بررسی تأثیر افزودن ‌ذرات زیرکُن بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیم- ‌زیرکُن به‌روش ریخته‌گری گردابی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 29-37]

 • آلیاژسازی مکانیکی مطالعه و بررسی رفتار پودری Al6061 پس از عملیات آلیاژسازی مکانیکی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 77-86]

 • آلیاژسازی مکانیکی مطالعه و بررسی آلیاژ آلومینیمAA7010 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-10]

 • آلیاژهای آلومینیم 7xxx مطالعه و بررسی آلیاژ آلومینیمAA7010 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-10]

 • آنالیز دستگاهی بررسی خوردگی یک سر تبر از مجموعه مفرغ های لرستان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 37-41]

 • آنتی باکتریال حفاظت الیاف پشم فرش‌های دستبافت رنگرزی شده بارنگزای طبیعی روناس در برابر باکتریهای مخرب محیطی توسط نانو ذرات نقره کلوئیدی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 53-57]

ا

 • اتصال‌دهنده لایه‌نشانی الکتروفورتیکی فریت کبالت بر روی فولاد زنگ‌نزن 430 به عنوان اتصال دهنده در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 11-19]

 • اختلاط بهینه سازی الگوی جریان مذاب در تاندیش فولادسازی به منظور تولید فولاد تمیز و ایجاد حداقل مقدار اختلاط [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 11-23]

 • اسپینل لایه‌نشانی الکتروفورتیکی فریت کبالت بر روی فولاد زنگ‌نزن 430 به عنوان اتصال دهنده در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 11-19]

 • استحکام ارزیابی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت سطحی AZ31/TiC ایجاد شده توسط فرایند همزن اصطکاکی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 43-52]

 • استحکام فشاری بررسی اثر افزودن نانو ذرات تیتانیا بر خواص مکانیکی و قابلیت تشکیل فاز هیدروکسی آپاتیت سیمان کلسیم فسفاتی در محیط پلاسمای خون انسان [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 21-28]

 • استیل استن تاثیر استیل استون در سنتز نانوپودر زیرکونیای تتراگونال از طریق فرآیند سل- ژل [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-10]

 • اکسید بیسموت اثر افزودنی‌های دوجزئی دیسپرزیا – ایتریا بر پایداری فاز مکعبی اکسید بیسموت [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 59-65]

 • اکسیدروی سنتز نانوذرات اکسید روی با استفاده از مایع یونی و بررسی خواص ضد میکروبی آنها [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 19-25]

 • اکسید منیزیوم استفاده از نانو کاتالیست MgO در تهیه و تولید بیودیزل [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 65-70]

 • اکسی کلرید منیزیم سنتز و بررسی کامپوزیت اکسی کلرید منیزیم و منیزیم هیدروژن فسفات سه آبه به همراه نانو سیلیس [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 81-89]

 • الکتروپولیش بررسی اثر زبری زیرلایه بر رفتار سایش در دمای بالای پوشش الکترولس نیکل-فسفر [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 24-30]

 • الکتروسرامیک بررسی اثر دمای سینتر بر ریزساختار و فاکتور کیفیت سرامیکهای دی الکتریک مایکروویو با ترکیب 0.88Ba([Zn0.6Co0.4]1/3,Nb2/3)O3–0.1Ba(Ga1/2Ta1/2)O3–0.02BaZrO3 [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 35-42]

 • الکترولس بررسی اثر زبری زیرلایه بر رفتار سایش در دمای بالای پوشش الکترولس نیکل-فسفر [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 24-30]

 • الیاف پشم حفاظت الیاف پشم فرش‌های دستبافت رنگرزی شده بارنگزای طبیعی روناس در برابر باکتریهای مخرب محیطی توسط نانو ذرات نقره کلوئیدی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 53-57]

 • ایتریا اثر افزودنی‌های دوجزئی دیسپرزیا – ایتریا بر پایداری فاز مکعبی اکسید بیسموت [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 59-65]

ب

 • باتری لیتیم ساخت، مشخصه‌یابی و سیکل‌پذیری ماده کاتدی سولفور- پلی‌پیرول جهت کاربرد در باتری-های ثانویه لیتیمی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 79-85]

 • باکتری گرم مثبت سنتز نانوذرات نقره با ساختار مثلثی شکل و بررسی خواص ضدباکتریایی آنها بر روی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 61-66]

 • باکتری گرم منفی سنتز نانوذرات نقره با ساختار مثلثی شکل و بررسی خواص ضدباکتریایی آنها بر روی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 61-66]

 • برنز آلومینیوم نیکل‌دار بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار، سختی و رفتار خوردگی آلیاژ برنز آلومینیوم نیکل‌دار [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 71-80]

 • بیودیزل استفاده از نانو کاتالیست MgO در تهیه و تولید بیودیزل [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 65-70]

پ

 • پارالوئید بررسی اثر افزودن نانو ذرات سیلیکا بر روی خصوصیات حفاظتی پوشش‌های اکریلیکی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 69-78]

 • پایداری اثر افزودنی‌های دوجزئی دیسپرزیا – ایتریا بر پایداری فاز مکعبی اکسید بیسموت [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 59-65]

 • پراش پرتو ایکس مطالعه و بررسی آلیاژ آلومینیمAA7010 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-10]

 • پرکننده استخوان تاثیرفرآیندسل- ژل اسیدی و اسید-باز برخواص فیزیکی و زیست فعالی شیشه‌های پایهCaO-P2O5-SiO2 [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 31-36]

 • پروسکایت تهیه نانوپودر تیتانات زیرکونات سرب به روش سل-ژل و بررسی خواص دی الکتریک قطعات زینتر شده [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 49-54]

 • پروسکایت بررسی اثر دمای سینتر بر ریزساختار و فاکتور کیفیت سرامیکهای دی الکتریک مایکروویو با ترکیب 0.88Ba([Zn0.6Co0.4]1/3,Nb2/3)O3–0.1Ba(Ga1/2Ta1/2)O3–0.02BaZrO3 [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 35-42]

 • پلاسمای خون انسان بررسی اثر افزودن نانو ذرات تیتانیا بر خواص مکانیکی و قابلیت تشکیل فاز هیدروکسی آپاتیت سیمان کلسیم فسفاتی در محیط پلاسمای خون انسان [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 21-28]

 • پلی‌پیرول ساخت، مشخصه‌یابی و سیکل‌پذیری ماده کاتدی سولفور- پلی‌پیرول جهت کاربرد در باتری-های ثانویه لیتیمی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 79-85]

 • پیرسازی بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار، سختی و رفتار خوردگی آلیاژ برنز آلومینیوم نیکل‌دار [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 71-80]

 • پیل سوختی اکسید جامد لایه‌نشانی الکتروفورتیکی فریت کبالت بر روی فولاد زنگ‌نزن 430 به عنوان اتصال دهنده در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 11-19]

ت

 • تاندیش بهینه سازی الگوی جریان مذاب در تاندیش فولادسازی به منظور تولید فولاد تمیز و ایجاد حداقل مقدار اختلاط [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 11-23]

 • تثبیت نوری تثبیت نوری ماده سنتزشده زیستی فتوراکتیو ژلاتین توسط تابش لیزر به منظور کاربردهای زیستی فتولیتوگرافی و چاپ سلولی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 87-97]

 • تردی هیدروژنی بررسی اثر عناصر آلیاژی بر نفوذ هیدروژن در اتصالات غیرمشابه زنگ‌نزن آستنیتی به فولاد کربنی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 50-59]

 • ترشوندگی بررسی اثر افزودن نانو ذرات سیلیکا بر روی خصوصیات حفاظتی پوشش‌های اکریلیکی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 69-78]

 • ترکیب سه تاییNb2AlC سنتز نانو کامپوزیت بر پایه ترکیب سه تایی Nb2AlC با تقویت کننده Al2O3 توسط SHS و MASHS [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 33-37]

 • تست هاله سنتز نانوذرات نقره با ساختار مثلثی شکل و بررسی خواص ضدباکتریایی آنها بر روی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 61-66]

 • تغییر رنگ بررسی اثر افزودن نانو ذرات سیلیکا بر روی خصوصیات حفاظتی پوشش‌های اکریلیکی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 69-78]

 • تیتانات زیرکونات سرب تهیه نانوپودر تیتانات زیرکونات سرب به روش سل-ژل و بررسی خواص دی الکتریک قطعات زینتر شده [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 49-54]

ج

 • جگن سنتز نانو حفره MCM-41 با استفاده از منبع سیلیس استخراج شده از گیاه جگن [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 1-9]

 • جوشکاری بررسی تاثیر عملیات حرارتی آنیل مرحله ای بر مقاومت به خوردگی حفره ای در لوله های جوش فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 67-75]

 • جوشکاری غیرمشابه بررسی اثر عناصر آلیاژی بر نفوذ هیدروژن در اتصالات غیرمشابه زنگ‌نزن آستنیتی به فولاد کربنی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 50-59]

ح

 • حفاظت حفاظت الیاف پشم فرش‌های دستبافت رنگرزی شده بارنگزای طبیعی روناس در برابر باکتریهای مخرب محیطی توسط نانو ذرات نقره کلوئیدی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 53-57]

خ

 • خواص مکانیکی اثر میزان تخلخل بر رفتار مکانیکی قطعات نایتینول متخلخل تحت بارگذاری فشاری [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 45-52]

 • خوردگی بررسی خوردگی یک سر تبر از مجموعه مفرغ های لرستان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 37-41]

 • خوردگی حفره ای بررسی تاثیر عملیات حرارتی آنیل مرحله ای بر مقاومت به خوردگی حفره ای در لوله های جوش فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 67-75]

د

 • داربست ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی داربست سرامیکی متخلخل شیشه زیست‌فعال 45S5 [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 87-96]

 • داربست کامپوزیتی ارزیابی زیست فعالی داربست کامپوزیتی نانوبیوگلاس پوشش داده شده با پلی هیدروکسی بوتیرات جهت مهندسی بافت استخوان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 10-18]

 • دایوپساید تهیه شیشه سرامیک از سرباره فولاد آلیاژی ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 23-31]

 • دمای بالا بررسی اثر زبری زیرلایه بر رفتار سایش در دمای بالای پوشش الکترولس نیکل-فسفر [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 24-30]

 • دی‌الکتریک مایکروویو بررسی اثر دمای سینتر بر ریزساختار و فاکتور کیفیت سرامیکهای دی الکتریک مایکروویو با ترکیب 0.88Ba([Zn0.6Co0.4]1/3,Nb2/3)O3–0.1Ba(Ga1/2Ta1/2)O3–0.02BaZrO3 [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 35-42]

 • دیسپرزیا اثر افزودنی‌های دوجزئی دیسپرزیا – ایتریا بر پایداری فاز مکعبی اکسید بیسموت [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 59-65]

ذ

 • ذرات نانوسیلیس سنتز و بررسی کامپوزیت اکسی کلرید منیزیم و منیزیم هیدروژن فسفات سه آبه به همراه نانو سیلیس [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 81-89]

ر

 • رسوب نشانی شیمیایی از فاز بخار سنتز گرافن از مواد آلی به روش لایه نشانی بر سطح فلز [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 39-43]

 • رفتار رئولوژی بررسی اثر عامل فعال سطح و فاز تقویت‌کننده در رفتار رئولوژی خمیرهای کامپوزیتی پایه منیزیم [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 11-21]

 • روش ذوبی ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی داربست سرامیکی متخلخل شیشه زیست‌فعال 45S5 [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 87-96]

 • روغن پسماند غذایی استفاده از نانو کاتالیست MgO در تهیه و تولید بیودیزل [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 65-70]

 • روغن کلزا استفاده از نانو کاتالیست MgO در تهیه و تولید بیودیزل [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 65-70]

 • روکش‌کاری بررسی اثر عناصر آلیاژی بر نفوذ هیدروژن در اتصالات غیرمشابه زنگ‌نزن آستنیتی به فولاد کربنی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 50-59]

 • روناس حفاظت الیاف پشم فرش‌های دستبافت رنگرزی شده بارنگزای طبیعی روناس در برابر باکتریهای مخرب محیطی توسط نانو ذرات نقره کلوئیدی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 53-57]

 • ریخته‌گری جرمی سنتز و بررسی کامپوزیت اکسی کلرید منیزیم و منیزیم هیدروژن فسفات سه آبه به همراه نانو سیلیس [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 81-89]

 • ریخته‌گری گردابی بررسی تأثیر افزودن ‌ذرات زیرکُن بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیم- ‌زیرکُن به‌روش ریخته‌گری گردابی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 29-37]

 • ریز ساختار بررسی اثر دمای سینتر بر ریزساختار و فاکتور کیفیت سرامیکهای دی الکتریک مایکروویو با ترکیب 0.88Ba([Zn0.6Co0.4]1/3,Nb2/3)O3–0.1Ba(Ga1/2Ta1/2)O3–0.02BaZrO3 [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 35-42]

 • ریزساختار بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار، سختی و رفتار خوردگی آلیاژ برنز آلومینیوم نیکل‌دار [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 71-80]

 • ریزساختار ارزیابی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت سطحی AZ31/TiC ایجاد شده توسط فرایند همزن اصطکاکی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 43-52]

ز

 • زیرکنیا تأثیر نانو ذرات کاربید سیلیسیم بر مقاومت ‌به ‌شوک‌ حرارتی کامپوزیت آلومینا- مولایت- زیرکنیا [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 55-64]

 • زیرکونیا تاثیر استیل استون در سنتز نانوپودر زیرکونیای تتراگونال از طریق فرآیند سل- ژل [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-10]

 • زیرکونیم دی براید تاثیر نوع و فشار اتمسفر محیط بر ویژگی‏های سنتز پودر نانوساختار ZrB2-ZrC به روش MASHS با کاربرد حفاظت حرارتی در صنایع هوا‏-فضا [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 53-59]

 • زیرکونیم کارباید تاثیر نوع و فشار اتمسفر محیط بر ویژگی‏های سنتز پودر نانوساختار ZrB2-ZrC به روش MASHS با کاربرد حفاظت حرارتی در صنایع هوا‏-فضا [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 53-59]

 • زیست فعالی تاثیرفرآیندسل- ژل اسیدی و اسید-باز برخواص فیزیکی و زیست فعالی شیشه‌های پایهCaO-P2O5-SiO2 [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 31-36]

ژ

 • ژل تهیه نانوپودر تیتانات زیرکونات سرب به روش سل-ژل و بررسی خواص دی الکتریک قطعات زینتر شده [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 49-54]

س

 • ساختار مثلثی شکل سنتز نانوذرات نقره با ساختار مثلثی شکل و بررسی خواص ضدباکتریایی آنها بر روی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 61-66]

 • سایش بررسی اثر زبری زیرلایه بر رفتار سایش در دمای بالای پوشش الکترولس نیکل-فسفر [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 24-30]

 • سایش چسبنده بررسی اثر زبری زیرلایه بر رفتار سایش در دمای بالای پوشش الکترولس نیکل-فسفر [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 24-30]

 • سختی بررسی اثر زبری زیرلایه بر رفتار سایش در دمای بالای پوشش الکترولس نیکل-فسفر [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 24-30]

 • سختی ارزیابی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت سطحی AZ31/TiC ایجاد شده توسط فرایند همزن اصطکاکی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 43-52]

 • سرباره فولاد تهیه شیشه سرامیک از سرباره فولاد آلیاژی ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 23-31]

 • سل تهیه نانوپودر تیتانات زیرکونات سرب به روش سل-ژل و بررسی خواص دی الکتریک قطعات زینتر شده [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 49-54]

 • سل ژل تاثیر استیل استون در سنتز نانوپودر زیرکونیای تتراگونال از طریق فرآیند سل- ژل [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-10]

 • سل- ژل تاثیرفرآیندسل- ژل اسیدی و اسید-باز برخواص فیزیکی و زیست فعالی شیشه‌های پایهCaO-P2O5-SiO2 [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 31-36]

 • سوپرالاستیسیته اثر میزان تخلخل بر رفتار مکانیکی قطعات نایتینول متخلخل تحت بارگذاری فشاری [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 45-52]

 • سولفور ساخت، مشخصه‌یابی و سیکل‌پذیری ماده کاتدی سولفور- پلی‌پیرول جهت کاربرد در باتری-های ثانویه لیتیمی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 79-85]

 • سیکل‌پذیری ساخت، مشخصه‌یابی و سیکل‌پذیری ماده کاتدی سولفور- پلی‌پیرول جهت کاربرد در باتری-های ثانویه لیتیمی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 79-85]

 • سیلیس بی شکل سنتز نانو حفره MCM-41 با استفاده از منبع سیلیس استخراج شده از گیاه جگن [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 1-9]

 • سیلیکون کاربید بررسی درصد فاز تقویت کننده SiC روی مورفولوژی وریز ساختار نانو پودرهای کامپوزیتی زمینه آلومینیم ساخته شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 39-47]

 • سیمان کلسیم فسفاتی بررسی اثر افزودن نانو ذرات تیتانیا بر خواص مکانیکی و قابلیت تشکیل فاز هیدروکسی آپاتیت سیمان کلسیم فسفاتی در محیط پلاسمای خون انسان [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 21-28]

 • سینتر بررسی اثر دمای سینتر بر ریزساختار و فاکتور کیفیت سرامیکهای دی الکتریک مایکروویو با ترکیب 0.88Ba([Zn0.6Co0.4]1/3,Nb2/3)O3–0.1Ba(Ga1/2Ta1/2)O3–0.02BaZrO3 [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 35-42]

 • سینتر مایکروویو بررسی تاثیر کاربید تیتانیوم بر‌ریز‌ساختار و خواص نهایی کامپوزیت‌های آلومینیوم-کاربید سیلیسیم تهیه شده به روش‌های حرارت‌دهی معمولی و مایکروویو [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 42-49]

ش

 • شیشه زیست سازگار تاثیرفرآیندسل- ژل اسیدی و اسید-باز برخواص فیزیکی و زیست فعالی شیشه‌های پایهCaO-P2O5-SiO2 [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 31-36]

 • شیشه زیست‌فعال 45S5 ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی داربست سرامیکی متخلخل شیشه زیست‌فعال 45S5 [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 87-96]

 • شیشه زیست‌فعال 45S5 ارزیابی زیست فعالی داربست کامپوزیتی نانوبیوگلاس پوشش داده شده با پلی هیدروکسی بوتیرات جهت مهندسی بافت استخوان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 10-18]

 • شیشه سرامیک تهیه شیشه سرامیک از سرباره فولاد آلیاژی ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 23-31]

ض

 • ضدمیکروبی سنتز نانوذرات اکسید روی با استفاده از مایع یونی و بررسی خواص ضد میکروبی آنها [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 19-25]

ع

 • عملیات حرارتی تهیه شیشه سرامیک از سرباره فولاد آلیاژی ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 23-31]

 • عملیات حرارتی بررسی تاثیر عملیات حرارتی آنیل مرحله ای بر مقاومت به خوردگی حفره ای در لوله های جوش فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 67-75]

 • عناصر آلیاژی بررسی اثر عناصر آلیاژی بر نفوذ هیدروژن در اتصالات غیرمشابه زنگ‌نزن آستنیتی به فولاد کربنی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 50-59]

ف

 • فاز مکعبی اثر افزودنی‌های دوجزئی دیسپرزیا – ایتریا بر پایداری فاز مکعبی اکسید بیسموت [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 59-65]

 • فاکتور کیفیت بررسی اثر دمای سینتر بر ریزساختار و فاکتور کیفیت سرامیکهای دی الکتریک مایکروویو با ترکیب 0.88Ba([Zn0.6Co0.4]1/3,Nb2/3)O3–0.1Ba(Ga1/2Ta1/2)O3–0.02BaZrO3 [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 35-42]

 • فتوراکتیو ژلاتین تثبیت نوری ماده سنتزشده زیستی فتوراکتیو ژلاتین توسط تابش لیزر به منظور کاربردهای زیستی فتولیتوگرافی و چاپ سلولی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 87-97]

 • فتولیتوگرافی تثبیت نوری ماده سنتزشده زیستی فتوراکتیو ژلاتین توسط تابش لیزر به منظور کاربردهای زیستی فتولیتوگرافی و چاپ سلولی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 87-97]

 • فرایند همزن اصطکاکی ارزیابی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت سطحی AZ31/TiC ایجاد شده توسط فرایند همزن اصطکاکی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 43-52]

 • فرش دستبافت حفاظت الیاف پشم فرش‌های دستبافت رنگرزی شده بارنگزای طبیعی روناس در برابر باکتریهای مخرب محیطی توسط نانو ذرات نقره کلوئیدی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 53-57]

 • فضا تاثیر نوع و فشار اتمسفر محیط بر ویژگی‏های سنتز پودر نانوساختار ZrB2-ZrC به روش MASHS با کاربرد حفاظت حرارتی در صنایع هوا‏-فضا [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 53-59]

 • فولاد زنگ نزن بررسی تاثیر عملیات حرارتی آنیل مرحله ای بر مقاومت به خوردگی حفره ای در لوله های جوش فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 67-75]

ق

 • قالب‌گیری تزریقی بررسی اثر عامل فعال سطح و فاز تقویت‌کننده در رفتار رئولوژی خمیرهای کامپوزیتی پایه منیزیم [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 11-21]

ک

 • کاربید تیتانیوم بررسی تاثیر کاربید تیتانیوم بر‌ریز‌ساختار و خواص نهایی کامپوزیت‌های آلومینیوم-کاربید سیلیسیم تهیه شده به روش‌های حرارت‌دهی معمولی و مایکروویو [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 42-49]

 • کاربید سیلیسیم بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al-5%Cu/SiC تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 27-34]

 • کامپوزیت بررسی تأثیر افزودن ‌ذرات زیرکُن بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیم- ‌زیرکُن به‌روش ریخته‌گری گردابی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 29-37]

 • کامپوزیت تأثیر نانو ذرات کاربید سیلیسیم بر مقاومت ‌به ‌شوک‌ حرارتی کامپوزیت آلومینا- مولایت- زیرکنیا [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 55-64]

 • کامپوزیت سرامیکی سنتز و بررسی کامپوزیت اکسی کلرید منیزیم و منیزیم هیدروژن فسفات سه آبه به همراه نانو سیلیس [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 81-89]

 • کامپوزیت سولفور ساخت، مشخصه‌یابی و سیکل‌پذیری ماده کاتدی سولفور- پلی‌پیرول جهت کاربرد در باتری-های ثانویه لیتیمی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 79-85]

 • کامپوزیت منیزیم/آلومینا بررسی اثر عامل فعال سطح و فاز تقویت‌کننده در رفتار رئولوژی خمیرهای کامپوزیتی پایه منیزیم [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 11-21]

 • کامپوزیت‌های آلومینیوم – کاربید سیلیسیم بررسی تاثیر کاربید تیتانیوم بر‌ریز‌ساختار و خواص نهایی کامپوزیت‌های آلومینیوم-کاربید سیلیسیم تهیه شده به روش‌های حرارت‌دهی معمولی و مایکروویو [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 42-49]

گ

 • گرافن سنتز گرافن از مواد آلی به روش لایه نشانی بر سطح فلز [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 39-43]

ل

 • لایه‌نشانی الکتروفورتیکی لایه‌نشانی الکتروفورتیکی فریت کبالت بر روی فولاد زنگ‌نزن 430 به عنوان اتصال دهنده در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 11-19]

 • لیزر CO2 تثبیت نوری ماده سنتزشده زیستی فتوراکتیو ژلاتین توسط تابش لیزر به منظور کاربردهای زیستی فتولیتوگرافی و چاپ سلولی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 87-97]

م

 • ماده کاتدی ساخت، مشخصه‌یابی و سیکل‌پذیری ماده کاتدی سولفور- پلی‌پیرول جهت کاربرد در باتری-های ثانویه لیتیمی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 79-85]

 • ماسه پاشی بررسی اثر زبری زیرلایه بر رفتار سایش در دمای بالای پوشش الکترولس نیکل-فسفر [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 24-30]

 • مایع یونی سنتز نانوذرات اکسید روی با استفاده از مایع یونی و بررسی خواص ضد میکروبی آنها [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 19-25]

 • متالورژی پودر بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al-5%Cu/SiC تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 27-34]

 • متالورژِی پودر مطالعه و بررسی رفتار پودری Al6061 پس از عملیات آلیاژسازی مکانیکی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 77-86]

 • مدل ریاضی اختلاط بهینه سازی الگوی جریان مذاب در تاندیش فولادسازی به منظور تولید فولاد تمیز و ایجاد حداقل مقدار اختلاط [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 11-23]

 • مس بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al-5%Cu/SiC تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 27-34]

 • مفرغ های لرستان بررسی خوردگی یک سر تبر از مجموعه مفرغ های لرستان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 37-41]

 • مقاومت به اکسیداسیون لایه‌نشانی الکتروفورتیکی فریت کبالت بر روی فولاد زنگ‌نزن 430 به عنوان اتصال دهنده در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 11-19]

 • مقاومت به خوردگی بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار، سختی و رفتار خوردگی آلیاژ برنز آلومینیوم نیکل‌دار [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 71-80]

 • مقاومت به شوک حرارتی تأثیر نانو ذرات کاربید سیلیسیم بر مقاومت ‌به ‌شوک‌ حرارتی کامپوزیت آلومینا- مولایت- زیرکنیا [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 55-64]

 • منیزیم هیدروژن فسفات سه‌آبه سنتز و بررسی کامپوزیت اکسی کلرید منیزیم و منیزیم هیدروژن فسفات سه آبه به همراه نانو سیلیس [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 81-89]

 • مهندسی بافت استخوان ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی داربست سرامیکی متخلخل شیشه زیست‌فعال 45S5 [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 87-96]

 • مهندسی بافت استخوان ارزیابی زیست فعالی داربست کامپوزیتی نانوبیوگلاس پوشش داده شده با پلی هیدروکسی بوتیرات جهت مهندسی بافت استخوان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 10-18]

 • مواد متخلخل اثر میزان تخلخل بر رفتار مکانیکی قطعات نایتینول متخلخل تحت بارگذاری فشاری [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 45-52]

 • مورفولوژی بررسی درصد فاز تقویت کننده SiC روی مورفولوژی وریز ساختار نانو پودرهای کامپوزیتی زمینه آلومینیم ساخته شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 39-47]

 • مولایت تأثیر نانو ذرات کاربید سیلیسیم بر مقاومت ‌به ‌شوک‌ حرارتی کامپوزیت آلومینا- مولایت- زیرکنیا [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 55-64]

 • میدان الکترومغناطیسی تثبیت نوری ماده سنتزشده زیستی فتوراکتیو ژلاتین توسط تابش لیزر به منظور کاربردهای زیستی فتولیتوگرافی و چاپ سلولی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 87-97]

ن

 • ناخالصی های غیرفلزی بهینه سازی الگوی جریان مذاب در تاندیش فولادسازی به منظور تولید فولاد تمیز و ایجاد حداقل مقدار اختلاط [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 11-23]

 • نانوپودر تهیه نانوپودر تیتانات زیرکونات سرب به روش سل-ژل و بررسی خواص دی الکتریک قطعات زینتر شده [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 49-54]

 • نانو حفره سیلیکاتی سنتز نانو حفره MCM-41 با استفاده از منبع سیلیس استخراج شده از گیاه جگن [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 1-9]

 • نانو ذرات تیتانیا بررسی اثر افزودن نانو ذرات تیتانیا بر خواص مکانیکی و قابلیت تشکیل فاز هیدروکسی آپاتیت سیمان کلسیم فسفاتی در محیط پلاسمای خون انسان [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 21-28]

 • نانو ذرات سیلیکا بررسی اثر افزودن نانو ذرات سیلیکا بر روی خصوصیات حفاظتی پوشش‌های اکریلیکی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 69-78]

 • نانوذرات نقره سنتز نانوذرات نقره با ساختار مثلثی شکل و بررسی خواص ضدباکتریایی آنها بر روی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 61-66]

 • نانوکاتالیست استفاده از نانو کاتالیست MgO در تهیه و تولید بیودیزل [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 65-70]

 • نانوکاربید سیلیسیم تأثیر نانو ذرات کاربید سیلیسیم بر مقاومت ‌به ‌شوک‌ حرارتی کامپوزیت آلومینا- مولایت- زیرکنیا [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 55-64]

 • نانو کامپوزیت سنتز نانو کامپوزیت بر پایه ترکیب سه تایی Nb2AlC با تقویت کننده Al2O3 توسط SHS و MASHS [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 33-37]

 • نانو کامپوزیت ارزیابی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت سطحی AZ31/TiC ایجاد شده توسط فرایند همزن اصطکاکی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 43-52]

 • نانوکامپوزیت بررسی درصد فاز تقویت کننده SiC روی مورفولوژی وریز ساختار نانو پودرهای کامپوزیتی زمینه آلومینیم ساخته شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 39-47]

 • نانوکامپوزیت زمینه آلومینیوم بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al-5%Cu/SiC تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 27-34]

 • نایتینول اثر میزان تخلخل بر رفتار مکانیکی قطعات نایتینول متخلخل تحت بارگذاری فشاری [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 45-52]

 • نیکل سنتز گرافن از مواد آلی به روش لایه نشانی بر سطح فلز [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 39-43]

و

 • وسایل کنترل جریان بهینه سازی الگوی جریان مذاب در تاندیش فولادسازی به منظور تولید فولاد تمیز و ایجاد حداقل مقدار اختلاط [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 11-23]

 • ولاستونیت تهیه شیشه سرامیک از سرباره فولاد آلیاژی ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 23-31]

ه

 • هوا تاثیر نوع و فشار اتمسفر محیط بر ویژگی‏های سنتز پودر نانوساختار ZrB2-ZrC به روش MASHS با کاربرد حفاظت حرارتی در صنایع هوا‏-فضا [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 53-59]