مدیر مسئول


حمید امیدوار رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی (MERC)، مشکین دشت، البرز، ایران
&
دانشیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، تهران، ایران

پوشش‌، باتری، فناوری‌نانو، خوردگی، جوشکاری