2. بهینه‌سازی ساختارهای متخلخل بر پایه پلی‌پروپیلن فومارات/ هیدروکسی اتیل‌متاکریلات/ شیشه زیست‌فعال ساخته‌شده به روش زیست‌الهامی براساس استحکام مکانیکی و مورفولوژی سطحی

سارا شهبازی؛ علی زمانیان؛ محمد پازوکی؛ یاسر جعفری

صفحه 11-24

10.30501/jamt.2018.70377