2. بررسی ریزساختار و کیفیت ذخیره‌سازی هیدروژن در آلیاژ MmNi3.55Co0.75Mn0.4Al0.3 حاوی میش‌متالِ غنی از سریم، به منظور استفاده در باتری‌های نیکل- هیدرید فلزی

محمود کاظم زاد آسیابی؛ محمد دریانی تبریزی؛ مصطفی ساداتی؛ تورج عبادزاده؛ علی کفلو

صفحه 9-16

10.30501/jamt.2017.70375