مقاله کامل پژوهشی

تاثیر افزودن عامل شبکه ای کننده ی γ-Glycidoxypropyltrimethoxysilane روی خواص داربست های ژلاتین/کیتوسان تهیه شده به روش خشکاندن انجمادی و معرفی شرایط بهینه شبکه ای کردن داربستهای کیتوسان/ژلاتین برای کاربرد های مهندسی بافت استخوان

علی زمانیان؛ فاطمه بنافتی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

https://doi.org/10.30501/jamt.2022.347635.1229

تاثیر افزودن کاربید تنگستن بر مقاومت به سایش کامپوزیت‌های مولایت-کاربید تنگستن سینتر شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای

حسین رجایی؛ میلاد بهامیریان؛ ایمان مباشرپور؛ محمد ذاکری؛ محمد فرویزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

https://doi.org/10.30501/jamt.2022.350273.1236

کارایی شبه خازنی الکترود بدون چسب هیدروکسید نیکل تهیه شده به روش رسوب نشانی شیمیایی لایه به لایه بر سطح فوم نیکل

مهدی کزازی؛ جواد رحیمی جونقانی؛ مهدی دلشار چرمهینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

https://doi.org/10.30501/jamt.2023.378893.1263

شبیه‌سازی لایه‌نشانی الکتروفورتیکی نانوذرات سرامیکی با استفاده از مدل ذره‌ای اصلاح‌شده-بررسی اثر پتانسیل سطحی ذرات

ستاره دودانگه؛ رضا ریاحی فر؛ بابک رئیسی؛ مازیار صهبا یغمایی؛ امیر الحاجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.30501/jamt.2023.381603.1267

اثر pH و مقدار کمک تفجوشهای اکسید منیزیم-اکسید لانتانیوم بر عبور اپتیکی سرامیک آلومینا

معصومه شهریاری کله مسیحی؛ محمدرضا لقمان استرکی؛ حجت اله منصوری؛ حسین جمالی؛ مهران سرداریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

https://doi.org/10.30501/jamt.2023.380195.1265