مقاله کامل پژوهشی

تاثیر درجه اکسیداسیون آلژینات بر خواص جوهر زیستی خودبخود ژل شونده‌ی آلژینات اکسید شده-ژلاتین در فرایند چاپ زیستی سه بعدی

خدیجه سنایی؛ علی زمانیان؛ شهره مشایخان؛ طیبه رمضانی فرزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

https://doi.org/10.30501/jamt.2023.395058.1277

مقاله مروری پژوهشی

مقاله کامل پژوهشی