سنتز و مشخصه‌یابی نانوالیاف پلیمری کیتوزان/پلی‌وینیل‌الکل حاوی عصاره گیاه کاسنی به روش الکتروریسی و ارزیابی خواص ضدباکتریایی آن

فاطمه هدایتی طبری؛ حبیب حمیدی نژاد؛ محمد کریمیان؛ احسان نظیفی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 31-44

https://doi.org/10.30501/jamt.2023.378386.1261

ساخت و بهینه‌سازی سلول‌های خورشیدی پروسکایتی صفحه‌ای با به‌کارگیری ساختارهای دولایه‌ای انتقال‌دهنده‌ الکترون TiO2/SnO2، TiO2/WO3 و SnO2/WO3

مژگان کاظم زاده عطوفی؛ مهدی رنجبر؛ احمد کرمانپور؛ نیما تقوی نیا؛ مهسا حیدری

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-12

https://doi.org/10.30501/jamt.2021.225445.1084