ساخت و ارزیابی داربست نانوکامپوزیتی الکتروریسی شده پلی کاپرولاکتون/نانوتیوب کربنی آمین دار شده حاوی سلول های بنیادی مزانشیمی جهت کاربرد در مهندسی بافت سخت

هادی توحیدلو؛ سیده سارا شفیعی؛ فائزه شیرعلی پور

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 19-30

https://doi.org/10.30501/jamt.2020.93226

تهیه داربست‌های الیافی نانوکامپوزیتی پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات/ شیشه زیست‌فعال به روش الکتروریسی برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان

راضیه آیرون؛ سعید کرباسی؛ مهدی مهدیخانی نهرخلجی؛ داریوش سمنانی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 11-19

https://doi.org/10.30501/jamt.2635.70278