سنتز و مشخصه‌یابی نانوالیاف پلیمری کیتوزان/پلی‌وینیل‌الکل حاوی عصاره گیاه کاسنی به روش الکتروریسی و ارزیابی خواص ضدباکتریایی آن

فاطمه هدایتی طبری؛ حبیب حمیدی نژاد؛ محمد کریمیان؛ احسان نظیفی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 31-44

https://doi.org/10.30501/jamt.2023.378386.1261

ساخت و ارزیابی داربست نانوکامپوزیتی الکتروریسی شده پلی کاپرولاکتون/نانوتیوب کربنی آمین دار شده حاوی سلول های بنیادی مزانشیمی جهت کاربرد در مهندسی بافت سخت

هادی توحیدلو؛ سیده سارا شفیعی؛ فائزه شیرعلی پور

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 19-30

https://doi.org/10.30501/jamt.2020.93226

تهیه داربست‌های الیافی نانوکامپوزیتی پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات/ شیشه زیست‌فعال به روش الکتروریسی برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان

راضیه آیرون؛ سعید کرباسی؛ مهدی مهدیخانی نهرخلجی؛ داریوش سمنانی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 11-19

https://doi.org/10.30501/jamt.2635.70278