تأثیر افزودن کاربید تنگستن بر مقاومت به سایش کامپوزیت‌های مولایت-کاربید تنگستن سینترشده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای

حسین رجایی؛ میلاد بهامیریان؛ ایمان مباشرپور؛ محمد ذاکری؛ محمد فرویزی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 57-69

https://doi.org/10.30501/jamt.2022.350273.1236

بررسی تراکم، فشرده‌سازی و خواص مکانیکی کامپوزیت‌های سرامیکی برپایه نیترید سیلیسیم

امیرحسین کوچکی فروشانی؛ آیدا فایقی نیا؛ سید علی طیبی‌فرد؛ علی صداقت آهنگری حسین‌زاده؛ سید سلمان سیدافقهی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 65-85

https://doi.org/10.30501/jamt.2022.316127.1198