بررسی میزان مقاومت به خوردگی پوشش نانوکامپوزیت Ni-Co/Gr تهیه‌شده به روش رسوب‌دهی الکتریکی تحت جریان پالسی معکوس روی زیرلایه فولاد کربنی

محمدرضا اکبرپور؛ فرید غریبی اصل؛ هادی راشدی؛ فاطمه سادات ترک نیک

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 43-55

https://doi.org/10.30501/jamt.2022.299055.1190

ساخت و ارزیابی داربست نانوکامپوزیتی الکتروریسی شده پلی کاپرولاکتون/نانوتیوب کربنی آمین دار شده حاوی سلول های بنیادی مزانشیمی جهت کاربرد در مهندسی بافت سخت

هادی توحیدلو؛ سیده سارا شفیعی؛ فائزه شیرعلی پور

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 19-30

https://doi.org/10.30501/jamt.2020.93226

سنتز پوشش‌های نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/ مس و هیدروکسی آپاتیت/اکسیدمس به روش الکتروفرتیک و بررسی مقاومت به خوردگی پوشش‌های ایجاد شده درمحلول شبیه سازی شده بدن

محمد حدیدی؛ محمد رفیعی نیا؛ احسان صائب نوری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 53-58

https://doi.org/10.30501/jamt.2637.70324