2. ساخت و ارزیابی داربست نانوکامپوزیتی الکتروریسی شده پلی کاپرولاکتون/نانولوله کربنی آمین دار شده حاوی سلول های بنیادی مزانشیمی جهت کاربرد در مهندسی بافت سخت

هادی توحیدلو؛ سیده سارا شفیعی؛ فائزه شیرعلی پور

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 19-30

10.30501/jamt.2020.93226