ساخت و بررسی خواص فیزیکی و بیولوژیکی داربست‌‌های بر پایه هیدروکسی اتیل سلولز/هیالورونیک اسید مورد استفاده در ترمیم زخم‌های سوختگی درجه دوم سطحی

عاطفه درخشانی؛ سعید حصارکی؛ نادر نظافتی؛ محمود اعظمی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 35-46

https://doi.org/10.30501/jamt.2021.226575.1086