بررسی تراکم، فشرده‌سازی و خواص مکانیکی کامپوزیت‌های سرامیکی برپایه نیترید سیلیسیم

امیرحسین کوچکی فروشانی؛ آیدا فایقی نیا؛ سید علی طیبی‌فرد؛ علی صداقت آهنگری حسین‌زاده؛ سید سلمان سیدافقهی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 65-85

https://doi.org/10.30501/jamt.2022.316127.1198