فرمولاسیون، مشخصه یابی و ارزیابی نانوذرات مزوپورسیلیکا-کیتوسان بارگذاری شده با کورسیتین به منظور دارورسانی هدفمند در درمان سرطان

نوید احمدی نسب؛ حسن حسنی کومله؛ شهرام تیموریان؛ مجتبی بیگ زاده؛ محمود کاظم زاد

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 37-44

https://doi.org/10.30501/jamt.2637.70346