بررسی رفتار سلول استئوبلاست G292 برروی فولاد 316L پوشش داده شده با کربن شبه الماسی به منظور کاربرد در کاشتنی های پزشکی

سید محمدرضا درخشنده؛ محمدجواد اشراقی؛ سید محمد مهدی هادوی؛ مسعود مظفری؛ معصومه جواهری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 45-53

https://doi.org/10.30501/jamt.2017.70362