شبیه‌سازی لایه‌نشانی الکتروفورتیکی نانوذرات سرامیکی با استفاده از مدل ذره‌ای اصلاح‌شده ـ بررسی اثر پتانسیل سطحی ذرات

ستاره دودانگه؛ رضا ریاحی فر؛ بابک رئیسی؛ مازیار صهبا یغمایی؛ امیر الحاجی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 70-85

https://doi.org/10.30501/jamt.2023.381603.1267

سنتز و لایه‌نشانی الکتروفورتیکی اسپینل منگنز – کبالت بر روی فولاد زنگ‌نزن 430 بعنوان اتصال دهنده در پیل سوختی اکسید جامد و بررسی مقاومت به اکسیداسیون آن

رضا ایران خواه؛ امیر مقصودی پور؛ بابک رئیسی دهکردی

دوره 1، شماره 1، آبان 1391، صفحه 43-49

https://doi.org/10.30501/jamt.2634.70117