بررسی تحولات ساختاری لایه نازک کربن شبه‌الماس ایجاد شده توسط فنّاوری رسوب‌دهی پرتو یونی تحت تاثیر دمای زیرلایه

سعید مرساق دزفولی؛ سهیلا روح الهی؛ سید حجت اله حسینی؛ کریم زنگنه مدار؛ محمدرضا ابراهیمی فردوئی

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 31-42

https://doi.org/10.30501/jamt.2022.349543.1233