دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1396 
4. بررسی رفتار رهایش داروی ضد سرطان دوکسوروبیسن از نانوکامپوزیت اکسید گرافن- مگنتیت

صفحه 33-41

ریحانه فرازی؛ محمد رضا واعظی؛ محمد جعفر مولایی؛ مریم سعیدی فر؛ علی اصغر بهنام قادر