نویسنده = حسینی نجف آبادی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. اثر دمای عملیات حرارتی بر مقاومت به سایش پوشش نیکل– بور روی آلیاژ C63200 اعمالی به روش الکترولس

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 55-64

10.30501/jamt.2019.88947

یزدان شجری؛ زهراسادات سیدرئوفی؛ دانیال مومن بغدادآباد؛ حسین شماخی؛ مهدی حسینی نجف آبادی