نویسنده = شاعری، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار ریزساختاری، مکانیکی و الکتریکی آلیاژهای مس- قلع تهیه شده به روش ریخته‌گری پیوسته

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 35-43

محمود ابراهیمی؛ شکوه عطاری لر؛ محمدحسین شاعری؛ محمد تقی صالحی