نویسنده = SaidNejad، S. K
تعداد مقالات: 1
1. بازیافت خاکه حاصل از مصرف پودر جوشکاری زیرپودری

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 115-127

K. Arzani؛ M. Shakeri؛ S. K. SaidNejad