بهینه سازی میزان لیتیوم مازاد در ماده فعال کاتدی با ترکیب NMC در حالت غیر استوکیومتری بر روی عملکرد باتری یون لیتیومی

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مواد و انرژی های نو، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

2 گروه علوم و مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

10.30501/jamt.2020.111116

چکیده

چکیده: در این تحقیق، تاثیر میزان لیتیوم مازاد در مرحله لیتیوم دهی کاتد به صورت غیر استوکیومتری در باتری یون لیتیومی بررسی شده است. به همین منظور پیش ماده کاتدی با ترکیب Ni0.3Mn0.5Co0.2 با استفاده از ‌فرآیند هم رسوبی به صورت هیدروکسیدی سنتز شده و پس از آن با مقادیر مختلفی از لیتیوم هیدروکسید (LiOH)، لیتیوم دهی شد تا تاثیر میزان لیتیوم مازاد در ترکیب Lix(Ni0.3Mn0.5Co0.2)O2 روی خواص الکتروشیمیایی کاتد بررسی شود. نتایج آنالیز ICP، XRD و SEM نشان داد که نمونه‌ها بخوبی سنتز شده اند و ترکیبات با ساختار لایه ای تشکیل شده و اندازه ذرات در نمونه ها کمتر از 10میکرون است. نتایج تست های شارژ-دشارژ باتری برای هر سه نمونه سنتز شده با نرخ های 0.5-5C بیانگر آن است که نمونه Li1.5(Ni0.3Mn0.5Co0.2)O2 دارای بهترین عملکرد الکتروشیمیایی بود به طوری که در نرخ دشارژ 1C ظرفیت آن mAh/g200 بوده و پس از 30 چرخه، ظرفیت آن با نرخ دشارژ 5C به mAh/g138 رسید. آنالیز امپدانس(EIS) مشخص نمود که نمونه Li1.5(Ni0.3Mn0.5Co0.2)O2 دارای کمترین مقاومت داخلی می‌باشد. با توجه به نتایج حاصل می‌توان گفت که افزایش میزان لیتیوم مازاد برای بهبود عملکرد باتری میزان بهینه‌ای دارد؛ به طوری که در حالت غیر استوکیومتری با افزایش میزان لیتیوم تا Li1.5 با بهبود عملکرد همراه بوده است و بالاتر از این مقدار منجر به کاهش عملکرد باتری می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Li-Excess content on the performance of Lix(Ni0.3Mn0.5Co0.2)O2 cathode materials in Li-ion battery

نویسندگان [English]

  • Ahad Tolouei 1
  • Ali Kaflou 1
  • Khatiboleslam Sadrnezaad 2
1 IROST
2 Sharif University of Technology
چکیده [English]

Abstract In this study, the effect of excess lithium content on lithiated cathode in lithium ion battery and non-stoichiometric state has been investigated. For this purpose, the precursor was compounded with co-precipitation synthesized Ni0.3Mn0.5Co0.2 and subsequently lithiated with different amounts of LiOH to investigate the effect of excess lithium content on the Lix (Ni0.3Mn0.5Co0.2) O2 cathode. The results of ICP, XRD and SEM analysis showed that the samples were well synthesized and the compositions were layered and the particle size in the samples was less than 10 microns. The results of battery charge-discharge tests for all three samples at 0.5-5C showed that the sample of Li1.5 (Ni0.3Mn0.5Co0.2) O2 had the best electrochemical performance; such that at 1C discharge rate its capacity 200mAh/g and after 30 cycles, its capacity reached 138mAh/g at 5C discharge rate. The impedance analysis (EIS) revealed that the sample of Li1.5 (Ni0.3Mn0.5Co0.2) O2 had the lowest internal resistance. Finally, it can be concluded that increasing the amount of excess lithium has the optimum value for improving the battery performance, so that in non-stoichiometric mode, the increase of lithium up to Li1.5 is associated with improved performance and above this level will result in reduced battery performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lithium ion battery
  • Cathode active material
  • NMC
  • Co-precipitation process
  • Li-Excess