مطالعه سینتیک فروشویی نیکل از کاتالیست های مستعمل و بررسی جدا سازی نیکل بصورت رسوب دهی

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

10.30501/jamt.2020.232659.1093

چکیده

در بیشتر فرایندهای پالایشگاهی از کاتالیست های بر پایه نیکل استفاده می شود. این کاتالیست ها بعد از چندین بار احیا و استفاده مجدد، به صورت کاتالیست های مستعمل در طبیعت رها می شوند که علاوه بر مخاطرات زیست محیطی از نظر اقتصادی هم به دلیل وجود فلز باارزش نیکل، توجیه اقصادی ندارد. عموماً از روش های هیدرومتالورژی برای استخراج نیکل استفاده می شود که سخت و گران هستند. با توجه به نبود قابل توجه معادن معدنی نیکل، استفاده از این منابع ثانویه کاملاً حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش امکان بازیابی نیکل از کاتالیست های مستعمل مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا این کاتالیست ها کک زدائی شده و بعد تاثیر سه اسید مختلف در فروشوئی نیکل مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای مختلف از قبیل دما، سرعت هم زدن، نسبت محلول به جامد، اندازه ذرات و غلظت اسید مورد بررسی قرارگرفتند. بعد از فروشوئی کامل نیکل، خالص سازی نیکل به صورت رسوب دهی گزینش پذیر نیکل هیدروکسید انجام شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Nickel Leaching Kinetics from Used Catalysts and Investigation of Nickel Separation by Precipitation

نویسنده [English]

  • HADI SALARI
Shiraz University
چکیده [English]

Nickel-based catalysts are used in most refinery processes. After being regenerated and reused several times, these catalysts are released as used catalysts in nature, which, in addition to environmental risks, are not economically viable due to the presence of the precious metal nickel. Hydro-metallurgical methods are commonly used to extract nickel, which is difficult and expensive. Due to the significant shortage of nickel mines, the use of these secondary resources is quite important. In this study, the possibility of nickel recovery from used catalysts has been investigated. Initially, the cokes were removed, and then the effects of three different acids on nickel leaching were investigated. Sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid are three main acids which used in this work. Various parameters such as temperature, mixing speed, liquid to solid ratio, particle size and acid concentration were investigated. After the complete leaching of nickel, nickel purification was performed by selective nickel hydroxide precipitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalysts
  • Ni leaching
  • optimization

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 06 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 25 خرداد 1399