تأثیر جریان الکتریکی AC باشدت جریان ثابت بر رفتار پیرشدگی دوفلزی Al/Cu

نوع مقاله: مقاله پژوهشی-مروری

نویسندگان

1 پژوهشگاه نیرو، گروه شیمی و مواد، آزمایشگاه مرجع یراق آلات توزیع

2 ریخته گری، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صعنت/ تهران، ایران

3 هیئت علمی / پژوهشگاه نیرو

چکیده

دوفلزیهای آلومینیوم- مس کاربرد فراوانی در خطوط انتقال و توزیع نیرو و دیگر ادوات الکتریکی و الکترونیکی یافته اند. در حین کار و در اثر عبور جریان الکتریکی، این دوفلزی ها گرم شده و افزایش دما منجر به تغییرات ریزساختاری و خواصی در فصل مشترک آنها می شود. در تحقیقات انجام شده قبلی، از گرم کردن در کوره برای پیرسازی سریع و ارزیابی استحاله فازی و فازهای بین فلزی در فصل مشترک استفاده شده است. در این روش، نمونه ها در دمای ثابت تا زمان های مختلف نگهداری شده و سپس فصل مشترک مطالعه می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رفتار پیرشدگی دوفلزی مس- آلومینیوم ساخته شده به روش جوش اصطکاکی، تحت تأثیر متغیرهای جریان و زمان است. پیرسازی دوفلزی ها تحت جریان الکتریکی A250 و A500 انجام شد که سبب گرم شدن قطعات، به ترتیب، تا دمای اولیه 150 و ̊C250 می شود. نتایج نشان داد که افزایش جریان از 250 تا A500، منجر به افزایش نرخ رشد فازهای بین فلزی و افزایش مقاومت الکتریکی می‌شود. همچنین نتایج نشان داد که فازهای پایدار در فصل مشترک، CuAl2 ، CuAl، Cu4Al3، Cu3Al2 می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of the AC electrical constant current on the aging behavior of Al/Cu bimetal

نویسندگان [English]

 • Azam Bajgholi 1
 • Mahdi Mirzaei 2
 • Mohammad Reza Jahangiri 3
1 Metallurgy Research Group, Department of Chemical and Materials Engineering, Niroo Research Institute, Tehran, Iran.
2 Casting, Material engineering, Science and technology university, Tehran, Iran
3 Metallurgy Research Group. Niroo research Institute.
چکیده [English]

Al/Cu bimetals have many applications in power lines. During operation and due to the crossing electrical current, bimetals are heated and the temperature increases, resulting in microstructural changes and properties alternation in the interfaces areas. Bimetals heating in furnace for quick aging have been applied in the previous studies to evaluate the phase transformation and intermetallic formation. In this method, samples are used for constant temperature annealing at different times and then bimetal interface is studied.The aim of this article is to study aging treatment of friction welded Cu/Al bimetallic joint, in the presence of electrical current. Aging of bimetals was carried out under electric currents of 250A and 500A, which caused the components to warm up to initial temperatures of 150°C and 250°C, respectively. The results show that electrical current increase from 250A to 500A leads to increase intermetallic grows rate and increase electrical resistance. Also, the results show that there are CuAl2, CuAl, Cu4Al3، Cu3Al2 in stable interface.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bimetal clamp
 • Friction welding
 • Aluminum- Copper aging
 • electrical aging
 • Intermetallic phases

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399
 • تاریخ دریافت: 12 تیر 1398
 • تاریخ بازنگری: 19 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1399