ساخت پوشش نانوکامپوزیتی شفاف فوق آبدوست PMMA- SiO2

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه مواد و انرژی

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

ساخت پوشش‌های فوق آبدوست و ضد مه برای استفاده در کاربردهای مختلف مانند مواد نوری توسعه یافته است. این پوشش‌ها به طور موثری عبور نور را افزایش داده، در نتیجه منجر به افزایش راندمان ابزارهای نوری مانند سلول‌های خورشیدی، صفحه نمایش‌ها، عینک‌ها، لنزها و پریسکوپ‌ها می‌شوند. در این پژوهش فیلم های نانو کامپوزیتی فوق آبدوست شفاف PMMA- SiO2 به روش غوطه‌وری بر روی زیرلایه های شیشه ای اعمال شدند. سپس نمونه‌ها در دماهای 100 و 500 درجه سانتی گراد آنیل شدند. میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان (FE- SEM)؛ طیف سنج پراش انرژی اشعه ایکس (EDS)؛ میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)؛ طیف سنج UV- VIS و تحلیل‌گر زاویه تماس آب برای بررسی مورفولوژی؛ درصد عناصر؛ زبری سطح، خواص نوری و آبدوستی نانو کامپوزیت استفاده شدند. طیف عبور پوشش نشان داد که شفافیت زیرلایه‌ی شیشه با فیلم نانو کامپوزیت PMMA- SiO2 کاهش نیافت و بدون تغییر ماند. علاوه بر این نتایج ترشوندگی برای نمونه های آنیل شده در دمای 500 درجه سانتی گراد کاهش زاویه تماس زیرلایه را از 1/34 درجه به حدود صفر درجه نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication of PMMA-SiO2 super-hydrophilic transparent nanocomposite coating

نویسندگان [English]

 • Hamideh Shahroudi 1
 • Mohammad Reza Vaezi 1
 • Akbar Eshaghi 2
 • Asghar Kazemzadeh 1
1 Materials and Energy Research Center
2 Malek Ashtar University of Technology, Shahin Shahr, Esfahan
چکیده [English]

Hydrophilic and anti-fog coatings have been developed for use in various applications such as optical materials. These coatings effectively increase the passage of light, thereby increasing the efficiency of optical instruments such as solar cells, screens, glasses, lenses and periscopes. In this study, PMMA- SiO2 transparent superhydrophilic nanocomposite film was applied by immersion method on glass substrate. Then the samples were annealed at 100 and 500 °C. Field emission scanning electron microscope (FE-SEM); x-ray energy diffraction (EDS); atomic force microscope (AFM); UV-VIS spectrometer and water contact angle analyzer were used to study the morphology; elements percentage; surface roughness, optical and hydrophilic properties of nanocomposites. The coating transmission spectra showed that the transparency of the glass substrate did not decrease with PMMA- SiO2 nanocomposite film and remained unchanged. In addition, the wettability results for the annealed samples at 500 °C showed a decrease in the contact angle of the substrate from about 34.1° to about 0°.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Super- hydrophilic
 • coating
 • nano-composite
 • Silica

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398
 • تاریخ دریافت: 01 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 28 بهمن 1398
 • تاریخ پذیرش: 14 اسفند 1398