سنتز نانوذرات منگنز اکسید با استفاده از روش تجزیه حرارتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده نانو- پژوهشگاه مواد و انرژی

2 گروه بایو مواد، پژوهشکده نانو، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

3 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

چکیده

خصوصیات منحصر بفرد نانوذرات منگنز اکسید از جمله خواص کاتالیستی، مغناطیسی و شیمیایی به شدت تحت تاثیر اندازه ذرات قرار می گیرد. در این پژوهش از روش تجزیه حرارتی برای تولید نانوذرات منگنز (II) اکسید با توزیع اندازه ذرات یکنواخت و معرفی روشی با تکرار پذیری بالا و سهولت روش و راندمان بالا استفاده شده است. با بررسی و کنترل شرایط واکنش که شامل پیش ماده، حلال، نوع سورفکتانت و نرخ افزایش دما می باشد، روشی تکرار پذیر و قابل کنترل برای سنتز نانوذرات منگنز (II) اکسید ارائه شده است. از دو نوع پیش ماده منگنز(II) استیل استونات و منگنز (II) اولئات استفاده شده است. سنتز منگنز(II) اولئات با استفاده از واکنش منگنز (II) کلرید با اولئیک اسید انجام گرفته است. نقش دی بنزیل اتر و 1-اکتادسن به عنوان حلال واکنش مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از الگوی پراش اشعه ایکس، تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی و میکروسکوپ الکترونی عبوری تایید می کنند که نانوذرات منگنز(II) اکسید با ابعاد حدود ده نانومتر با موفقیت سنتز شده است و بر طبق آنالیز های انجام شده، نانوذرات منگنز اکسید با عدد اکسایش دو سنتز می شوند و اثری از وجود منگنز با عدد اکسایش سه و دیگر حالتهای اکسایش مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Manganese Oxide Nanoparticles Using Thermal Decomposition Method (Line Break 6)

نویسندگان [English]

  • mahdi arian 1
  • Ali Zamanian 2
  • salman taheri 3
1 nano materials department, , materials and energy research center
2 Biomaterials group, Nano materials department, Materials and energy research center, Karaj, Iran
3 CCERCI
چکیده [English]

Abstract The unique properties of manganese oxide nanoparticles, including catalytic, magnetic and chemical properties, are strongly influenced by particle size. In this research, the thermal decomposition method for the production of manganese (II) oxide nanoparticles with uniform particle size distribution, High reproducibility and ease of method and high efficiency has been used. A repeatable and controllable method for the synthesis of manganese (II) oxide nanoparticles is provided by checking and controlling the reaction conditions, including precursor, solvent, and type of surfactant and rate of temperature rise. Two types of precursors including manganese (II) acetylacetonate and manganese (II) oleate have been used. Manganese (II) oleate synthesis was carried out using a reaction of manganese (II) chloride with oleic acid. The effect of dibenzyl ether and 1-octadecene has been studied as a reaction solvent.. The results of the X-ray diffraction pattern, field emission scanning electron microscopic imaging and transmission electron microscopy confirm that manganese (II) oxide nanoparticles have been successfully synthesized with a size of about 10 nm. According to the analysis, manganese oxide nanoparticles were synthesized with oxidation numbers (II) and no other oxidation number was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticle synthesis
  • Thermal Decomposition Method
  • Manganese Oxide Nanoparticles
  • metal oxide nanoparticles

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 22 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 05 بهمن 1398