دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل پژوهشی

1. سنتز نانوذرات اکسید منگنز به روش تجزیه حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

10.30501/jamt.2020.179354.1020

اکبر اسماعیل نژاد؛ علی زمانیان؛ مسعود مظفری