مقاله کامل پژوهشی

9. اثر آماده‌سازی سطح فولاد زنگ‌نزن 304 بر فرآیند پوشش‌دهی توسط پلیمرهای رسانای پلی‌پیرول/پلی‌آنیلین و بهبود مقاومت خوردگی

نیوشا پناهی؛ محدرضا افشارمقدم زنجانی؛ هادی عادل خانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.30501/jamt.2021.244156.1117

15. ساخت و ارزیابی سلول های خورشیدی پروسکایتی صفحه ای با به کارگیری ساختار های دولایه ای TiO2/SnO2، TiO2/WO3 و SnO2/WO3 به عنوان انتقال دهنده های الکترونی بهبود یافته

مژگان کاظم زاده عطوفی؛ مهدی رنجبر؛ احمد کرمانپور؛ نیما تقوی نیا؛ مهسا حیدری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.30501/jamt.2021.225445.1084

16. اثر سرعت سرد کردن در انحلال کامل و زمان پیرسازی بر ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ IN718 تولید شده به روش ذوب گزینشی با لیزر (SLM)

حبیب همت زاده دستگردی؛ محسن استاد شعبانی؛ یزدان شجری؛ محسن سمیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.30501/jamt.2020.224723.1080

17. بهبود عملکرد سلول خورشیدی مس ایندیم دی سولفید محلول پایه با بهینه‌سازی شرایط لایه نشانی لایه جاذب

فریبا تاج آبادی؛ سارا مشحون؛ امیر حسین چشمه خاور؛ مهدی دهقانی؛ نیما تقوی نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.30501/jamt.2021.212974.1068