دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تاثیر افزودنی نانو لوله کربنی و روش سینتر بر ریز ساختار و خواص مکانیکی نانو کامپوزیت Si3N4-CNT Al-

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

مسعود علیزاده


2. بهینه سازی میزان لیتیوم مازاد در ماده فعال کاتدی با ترکیب NMC در حالت غیر استوکیومتری بر روی عملکرد باتری یون لیتیومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

علی کفلو؛ احد طلوعی؛ خطیب الاسلام صدرنژاد


3. حذف فسفات از منابع آبی با استفاده از نانوکیتوسان اصلاح شده با لانتانیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

مجتبی حسینی فرد؛ سمیرا صالحی


4. سنتز نانوذرات منگنز اکسید با استفاده از روش تجزیه حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

مهدی آرین؛ علی زمانیان؛ سلمان طاهری


5. بررسی خواص پوشش دولایه TiO2/MgO روی آلیاژ منیزیم تشکیل شده با کندوپاش مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

محسن سمیعی؛ زهراسادات سیدرئوفی؛ مجمد جواد اشراقی


6. ارزیابی اثر افزودنی اکسید تالیوم بر ریزساختار و خواص الکتریکی وریستورهای اکسید قلع‌ در کاربرد ولتاژ بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

محمد مالکی شهرکی؛ مهدی دلشاد چهرمهینی؛ مهدی عبداللهی


7. ساخت پوشش نانوکامپوزیتی شفاف فوق آبدوست PMMA- SiO2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

حمیده شاهرودی؛ محمد رضا واعظی؛ اکبر اسحاقی؛ اصغر کاظم زاده


8. سنتز نانوذرات اکسید منگنز به روش تجزیه حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

اکبر اسماعیل نژاد؛ علی زمانیان؛ مسعود مظفری


9. مطالعه سینتیک واکنش حذف فتوکاتالیستی آلاینده متیل اورانژ از آب در حضور کامپوزیت مغناطیسی Fe3O4-ZnO بر پایه اکسید گرافن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

صدیقه عباسی؛ فرشاد فرهبد؛ محمد ایمانی؛ علی کروشاوی


10. لایه‌نشانی نانوصفحات دی سولفید مولیبدن بر روی پارچه کربنی به روش الکتروفورتیک و بررسی عملکرد آنها در واکنش تولید هیدروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

سمیرا یوسف زاده


11. سنتز و مشخصه‌یابی ماده LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 به عنوان کاتد در باتری‌های لیتیم یون و بررسی اثر دمای کلسیناسیون بر رفتار الکتروشیمیایی کاتد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

علی ببرزاده؛ رضا ریاحی فر؛ بابک رئیسی؛ میلاد قربانزاده