دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ساخت پوشش نانوکامپوزیتی شفاف فوق آبدوست PMMA- SiO2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

10.30501/jamt.2020.104198

حمیده شاهرودی؛ محمد رضا واعظی؛ اکبر اسحاقی؛ اصغر کاظم زاده


2. سنتز نانوذرات منگنز اکسید با استفاده از روش تجزیه حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

10.30501/jamt.2020.102103

مهدی آرین؛ علی زمانیان؛ سلمان طاهری


3. حذف فسفات از منابع آبی با استفاده از نانوکیتوسان اصلاح شده با لانتانیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

10.30501/jamt.2020.101423

مجتبی حسینی فرد؛ سمیرا صالحی


4. تهیه و مشخصه‌یابی ریزکرات ژلاتین-سدیم‌آلژینات-جنیپین به روش تشکیل کمپلکس پلی-الکترولیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.30501/jamt.2020.105999

مجید رستگار رامشه؛ علی اصغر بهنام قادر؛ علی خانلرخانی


5. بررسی مورفولوژی و اندازه ذرات رسوبی γ' در سوپرآلیاژ پایه نیکل X-750 تحت دماهای پیرسازی متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1399

10.30501/jamt.2020.107865

سید محمدعلی بوترابی


6. بررسی خواص پوشش دولایه TiO2/MgO روی آلیاژ منیزیم تشکیل شده با کندوپاش مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

10.30501/jamt.2020.104196

محسن سمیعی؛ زهراسادات سیدرئوفی؛ مجمد جواد اشراقی


7. بهینه سازی حذف نیترات از محلول های آبی با زئولیت سلسله مراتبی ZSM اصلاح شده با آمین با استفاده از روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

10.30501/jamt.2020.229517.1088

مجتبی حسینی فرد؛ سمیرا صالحی


یادداشت پژوهشی

8. تأثیر جریان الکتریکی AC باشدت جریان ثابت بر رفتار پیرشدگی دوفلزی Al/Cu

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

10.30501/jamt.2020.183656.1021

اعظم باجقلی؛ مهدی میررزایی؛ محمدرضا جهانگیری


مقاله پژوهشی

9. اثر میدان مغناطیسی و تغییر شکل دیواره بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی درون محفظه دوبعدی با وجود تولید/جذب حرارت یکنواخت به روش شبکه بولتزمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

10.30501/jamt.2020.222913.1079

محمد نعمتی؛ محمد سفید؛ احمدرضا رحمتی


10. مطالعه سینتیک فروشویی نیکل از کاتالیست های مستعمل و بررسی جدا سازی نیکل بصورت رسوب دهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

10.30501/jamt.2020.232659.1093

هادی سالاری


11. مطالعات فازی، ریزساختاری و رفتار شکست اتصال فاز مایع گذرا در آلیاژ نایمونیک 75 در دماهای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

10.30501/jamt.2020.223401.1082

حسین مستعان؛ امیرحسن محبوبی؛ بهمن میرزاخانی؛ فردین نعمت زاده


12. مواد و فناوری‌های ساخت پره توربین بادی محور افقی کوچک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

10.30501/jamt.2020.228466.1087

عباس اکبری جوچی؛ ابوالفضل پوررجبیان؛ سعید رهگذر؛ مازیار دهقان


13. ساخت شیشه سرامیک کوردیریت با استفاده از رزین سیلیکونی و بررسی خواص مکانیکی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

10.30501/jamt.2020.204979.1051

حمیدرضا زارعی؛ لقمان نمکی قره ناو؛ اکبر چراغی


14. رشد همدوس لایه PbTiO3 با روش رسوب گذاری از فاز مایع، مطالعه ریزساختار و حوزه های فروالکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1399

10.30501/jamt.2020.205466.1049

امین یوردخانی


15. حذف متیلن بلو از محلول آبی به کمک جاذب کائولن اصلاح شده با پلیمر زئین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

10.30501/jamt.2020.220054.1073

مهدیه نامور محبوب


16. اثر سرعت سرد کردن در انحلال کامل و زمان پیرسازی بر ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ IN718 تولید شده به روش ذوب گزینشی با لیزر (SLM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

10.30501/jamt.2020.224723.1080

حبیب همت زاده دستگردی؛ محسن استاد شعبانی؛ یزدان شجری؛ محسن سمیعی


17. مشخصه‌یابی فیبرهای برپایه اکسید کبالت تهیه شده با استفاده از تکنیک الکتروریسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

10.30501/jamt.2020.232114.1090

حسین محمودی چناری؛ فاطمه متقیان


18. اثر میزان فسفر و عملیات حرارتی دما بالا و دما پایین بر خصوصیات پوشش نانو کامپوزیتی Ni-P-GO الکترولس روی آلیاژ منیزیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

10.30501/jamt.2020.232447.1091

مهرداد حناچی؛ زهراسادات سیدرئوفی


19. بررسی خواص برون‌تنی و ضدباکتریایی شیشه‌های زیست فعال حاوی مس و منیزیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

10.30501/jamt.2020.195763.1041

امیرحسین مغنیان؛ محمد امین ظهورفاضلی