تعداد مقالات: 350
7. مطالعه و بررسی آلیاژ آلومینیمAA7010 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 1-10

R. Bagheri؛ gholamhosein borhani؛ saeed Reza bakhshi


8. سنتز نانو حفره MCM-41 با استفاده از منبع سیلیس استخراج شده از گیاه جگن

دوره 2، شماره 4، بهار 1389، صفحه 1-9

Farshid Ghorbani؛ Habibollah Younesi؛ zahra mehraban؛ Ali Asghar Ghoreishy؛ Mansoor Anbia


9. تغییرات خواص مکانیکی و مغناطیسی کاربیدهای سمانته با افزایش زمان سینتر

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-8

Farhad Adibpur؛ Hasan Karbalaei Akbar؛ Ali Tayebifard


10. بررسی اثر متغیرهای روش پاشش پلاسمایی روی میکروساختار و خواص دی‌الکتریک پوشش تیتانات باریم

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-9

Amir hossein Pakseresht؛ Mohamadreza Rahimipour؛ Mohammad Reza Vaezi؛ Mehdi Salehi


11. اثر زمان و دمای پارتیشن بندی در طول فرایند Q&P روی خواص مکانیکی فولاد 5142.1

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-8

Abdollah Shirali؛ Abbas Honarbakhsh Rauf؛ soheila bazaz banaee؛ Ebrahim asl soleimani؛ M. Karam Abyan