موضوعات = دوبعدی (اتصالات ، ورق ها ، دیوارها ، دیسک ها ، صفحات ، تسمه ها ، پوشش ها ، لایه های نازک ، غشاء یا حوزه های توخالی کرات یا حلقه های توخالی مزوتخلخل)
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه نانوورقه های کربن نیترید سنتز شده به دو روش حرارتی و اولتراسونیکی-حرارتی (ترکیبی)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-7

10.30501/jamt.2020.93224

محمد رضا کبیریان مقدم؛ احمد صالحی؛ سید خطیب الاسلام صدرنژاد