موضوعات = خواص (فیزیکی، مکانیکی، الکتریکی، حرارتی، شیمیایی، ساختاری، صوتی، زیست محیطی، رادیولوژی، مغناطیسی، اتمی، ترمودینامیک و ساخت)
تعداد مقالات: 1
1. رفتار فوتولومینسانس و فروسرخ نانوالیاف ZnO آلایش شده با Al

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 9-17

10.30501/jamt.2020.104190

سهیلا اوصالی؛ حمید اصفهانی؛ حمید رضا کرمی