5. ساخت و ارزیابی سلول های خورشیدی پروسکایتی صفحه ای با به کارگیری ساختار های دولایه ای TiO2/SnO2، TiO2/WO3 و SnO2/WO3 به عنوان انتقال دهنده های الکترونی بهبود یافته

مژگان کاظم زاده عطوفی؛ مهدی رنجبر؛ احمد کرمانپور؛ نیما تقوی نیا؛ مهسا حیدری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.30501/jamt.2021.225445.1084