موضوعات = غیراکسیدها (نیتریدها، کاربیدها، بوریدها، سیلیسیدها،...)
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه نانوورقه های کربن نیترید سنتز شده به دو روش حرارتی و اولتراسونیکی-حرارتی (ترکیبی)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-7

10.30501/jamt.2020.93224

محمد رضا کبیریان مقدم؛ احمد صالحی؛ سید خطیب الاسلام صدرنژاد