موضوعات = اکسیدها ( آلومینا، سیلیکا، تیتانیا، اکسید بور، منیزیا )
تعداد مقالات: 1
1. رفتار فوتولومینسانس و فروسرخ نانوالیاف ZnO آلایش شده با Al

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 9-17

سهیلا اوصالی؛ حمید اصفهانی؛ حمید رضا کرمی