کلیدواژه‌ها = ژل
تعداد مقالات: 11
3. سنتز پروسکایت نانو بلورین Sr0.895Y0.07TiO3±δ به روش سل- ژل

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 11-18

Zahra Rajaee؛ Ahmad Saatchi


8. تهیه، مشخصه یابی و ارزیابی زیست‌فعالی نانو پودر شیشه زیست‌فعال با سه ترکیب مختلف

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 275-283

Mehdi Mehdikhani؛ Mohammad Hossein Fathi؛ Vajihesadat Mortazavi؛ Seyed Behrouz Mousavi