کلیدواژه‌ها = گاز دی اکسید نیتروژن
تعداد مقالات: 1
1. خواص حسگری حسگرهای گازی اکسید کادمیم نسبت به گازهای دی اکسید نیتروژن و مونوکسید کربن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 57-65

جواد اسماعیل زاده؛ ابولفضل جمعه گیان