کلیدواژه‌ها = سنتز احتراق محلولی
تعداد مقالات: 1
1. حذف یون کادمیم از محلول آبی توسط پودرهای CoFe2O4 تهیه شده به روش سنتز احتراق محلولی

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 11-17

10.30501/jamt.2018.91619

بنفشه پورگل محمد؛ سید مرتضی مسعودپناه؛ محمدرضا ابوطالبی