کلیدواژه‌ها = جانشین سازی روی
تعداد مقالات: 1
1. سنتز نانو الیاف کامپوزیتی پلی کاپرولاکتام / نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت حاوی روی به روش الکتروریسی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 59-66

Hamid Esfahani؛ Esmaeil Salahi؛ S. A. Tayebifard؛ Mohammad Reza Rahimipour؛ Mansoor Kianpour