کلیدواژه‌ها = نانو حفره سیلیکاتی
تعداد مقالات: 1
1. سنتز نانو حفره MCM-41 با استفاده از منبع سیلیس استخراج شده از گیاه جگن

دوره 2، شماره 4، بهار 1389، صفحه 1-9

Farshid Ghorbani؛ Habibollah Younesi؛ zahra mehraban؛ Ali Asghar Ghoreishy؛ Mansoor Anbia