نویسنده = حمید اصفهانی
تعداد مقالات: 3
1. رفتار فوتولومینسانس و فروسرخ نانوالیاف ZnO آلایش شده با Al

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 9-17

سهیلا اوصالی؛ حمید اصفهانی؛ حمید رضا کرمی


2. بررسی سینتیک رفتار جذب سطحی کاتیون‌ فلزات سنگین توسط نانوجاذب نایلون 6/ زیرکونیا

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 39-48

علی مسیبی؛ حمید اصفهانی؛ فاطمه دبیر


3. بررسی مکانیزم تشکیل پوشش سرامیکی کامپوزیتی TiB/TiB2 روی تیتانیوم خالص تجاری و توانایی استخوان‌سازی آن

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 35-42

ادیب ابراهیمی؛ حمید اصفهانی؛ آرش فتاح الحسینی؛ امید ایمان طلب