نویسنده = behroz Shayegh Boroujeni
تعداد مقالات: 2
2. بررسی خواص حفاظت فوتوکاتدی پوشش TiO2/WO3 تهیه شده به روش سل- ژل

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 49-57

ali reza doosti؛ behroz Shayegh Boroujeni؛ Reza Ebrahimi k.