نویسنده = ali reza doosti
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص حفاظت فوتوکاتدی پوشش TiO2/WO3 تهیه شده به روش سل- ژل

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 49-57

ali reza doosti؛ behroz Shayegh Boroujeni؛ Reza Ebrahimi k.