نویسنده = N. Shojaee
تعداد مقالات: 2
1. سنتز گرافن از مواد آلی به روش لایه نشانی بر سطح فلز

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 39-43

A. Kazemzadeh؛ N. Shojaee؛ Farnoosh Goudarzi