نویسنده = Farnoosh Goudarzi
تعداد مقالات: 2
1. سنتز گرافن از مواد آلی به روش لایه نشانی بر سطح فلز

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 39-43

A. Kazemzadeh؛ N. Shojaee؛ Farnoosh Goudarzi


2. سنتز فوتوکاتالیست تنگستات نیکل نانو ساختار از روش پلیول

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 37-42

A. Kazemzadeh؛ Farnoosh Goudarzi؛ Arvin Eskandari