نویسنده = S. A. Tayebifard
تعداد مقالات: 8
2. سنتز نانو الیاف کامپوزیتی پلی کاپرولاکتام / نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت حاوی روی به روش الکتروریسی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 59-66

10.30501/jamt.2635.70273

Hamid Esfahani؛ Esmaeil Salahi؛ S. A. Tayebifard؛ Mohammad Reza Rahimipour؛ Mansoor Kianpour


3. مکانیزم سنتز کامپوزیت B4C-TiB2 توسط سینتر با جرقه پلاسما (SPS)

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 51-61

10.30501/jamt.2635.70262

L. Nikzad؛ T. Ebadzadeh؛ M.R. Vaezi؛ S. A. Tayebifard