نویسنده = T. Ebadzadeh
تعداد مقالات: 6
1. مکانیزم سنتز کامپوزیت B4C-TiB2 توسط سینتر با جرقه پلاسما (SPS)

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 51-61

L. Nikzad؛ T. Ebadzadeh؛ M.R. Vaezi؛ S. A. Tayebifard